Kontakt

Národné centrum

STU v Bratislave
IAESTE Slovakia
Vazovova 5

Číslo dverí A112
812 43 Bratislava

IČO: 30 845 408, DIČ: 2020 851 162
IČ DPH: SK2020851162

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4803 0924
SWIFT: TATRSKBX

IBAN je platný od 1.1.2017

Kontakty

Peter Pacák - Národný tajomník
0949 750 726
E-mail: peter.pacak (zavinac) iaeste.sk

Tomáš Farkašovský - Viceprezident pre projekty
0904 936 633
E-mail: tomas.farkasovsky (zavinac) iaeste.sk

Matúš Miľko - Národný líder pre projekty
0902 974 358
E-mail: : matus.milko (zavinac) iaeste.sk


Partneri: