Kontakt

Národné centrum

STU v Bratislave
IAESTE Slovakia
Vazovova 5

Číslo dverí A112
812 43 Bratislava

IČO: 30 845 408, DIČ: 2020 851 162
IČ DPH: SK2020851162

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4803 0924
SWIFT: TATRSKBX

IBAN je platný od 1.1.2017

Kontakty

Ľubica Komarová - Národná tajomníčka
+421 918 274 475
E-mail: nc@iaeste.sk

Kristína Šašinková - Viceprezidentka pre projekty
+421 911 145 815
E-mail: kristina.sasinkova@iaeste.sk


Partneri: