Kontakt

Lokálne centrum Bratislava

IAESTE Slovakia

Lokálne centrum Bratislava
Fakulta informatiky a informačných technológií, STU
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava

Kontakty

Jakub Voříšek - Prezident LC Bratislava
+421 917 988 339
E-mail: bratislava@iaeste.sk

Adam Horka - Líder pre projekty v LC Bratislava
+421 944 928 722
E-mail: adam.horka@iaeste.sk


Partneri: