Kontakt

Lokálne centrum Trenčín

IAESTE Slovakia

Lokálne centrum Trenčín
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Tel.č.: +421-32-7400 691
Fax: +421-32-7400 691
E-mail: trencin@iaeste.sk


Partneri: