Kontakt

Lokálne centrum Žilina

IAESTE Slovakia

Lokálne centrum Žilina
UZ Veľký Diel, bolk G-H
Vysokoškolákov 22
010 08 Žilina

Kontakty

Simona Prokopová - Prezident LC Žilina
+421 0918 057 061
E-mail: zilina@iaeste.sk

Matúš Koleník - Líder pre projekty v LC Žilina
+421 948 094 236
E-mail: matus.kolenik@iaeste.sk


Partneri: