O nás

IAESTE Slovakia

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodná, nezisková študentská organizácia, ktorá sa usiluje realizáciou množstva projektov nadviazať bližší vzájomný kontakt zamestnávateľa a študenta. Zabezpečuje vysoko kvalifikované stáže pre študentov technického a ekonomického zamerania medzi viac ako 80-timi členskými krajinami po celom svete. Globálny charakter a viac ako 70 ročná pôsobnosť, vytvárajú exkluzívny priestor pre overenie naučenej teórie v praxi a výmenu získaných skúseností z iných krajín.

IAESTE Slovakia funguje samostatne od roku 1993. No ako súčasť Československej republiky môžme Slovensko s hrdosťou radiť k zakladajúcim krajinám. IAESTE Slovakia spolupracuje s mnohými firmami, medzi ktorými sa stala známou najmä organizovaním pracovného veľtrhu Dni Príležitostí, realizáciou Katalóg Jobu, ako aj vzdelávacieho projektu How-Know.

IAESTE Dni Príležitostí sa konajú na akademickej pôde štyroch slovenských univerzít. Počas týchto dní sa prezentujú jednotlivé spoločnosti, ktoré sú takýmto spôsobom v bezprostrednom kontakte s potenciálnymi zamestnancami. Záujemcovia si prinesú životopis a odnesú si rôzny propagačné materiály, brožúry, kontakty prípadne si priamo dohodnúť osobné stretnutie s danou spoločnosťou. Každá zo zúčastnených firiem má pripravený svoj vlastný stánok, a zároveň má vytvorený priestor, pre krátke prezentovanie svojej spoločnosti, podniku, pre názornú ukážku praktického fungovania pomocou tréningu, workshopu, diskusie a podobne.

IAESTE Online Dni Príležitostí je prevedenie fyzického veľtrhu online formou. Spoločnosť tak môže mať podobné prvé stretnutie so študentom a však pomocou využitia online chatu. Záujemcovia zároveň môžu spoločnosti poslať svoj životopis a následne sa konkrétnou firmou spojiť.

Ďalším projektom je Katalóg Job. Ide o katalóg firiem ponúkajúcich zamestnanie pre študentov a absolventov technických vysokých škôl. Je bezplatne distribuovaný študentom na všetkých našich projektoch či už v tlačenej, alebo online forme.

Hlavným poslaním IAESTE Slovakia je umožniť študentom vycestovať do zahraničia na odbornú stáž. Takýmto spôsobom si študent môže zlepšiť svoje jazykové a odborné skúsenosti v rámci študovaného odboru a tým byť lepšie pripravený na budúce povolanie.


Partneri: