O nás

Monika Kozáková, vedúca oddelenia Stáží IAESTE v Bratislave

Monika Kozáková Som súčasťou IAESTE už od roku 2009 a za ten čas som si uvedomila, že Dni Príležitostí nie sú obyčajným veľtrhom práce. Ide v nich o potenciál. Možnosti. Príležitosti, ktoré študentom vysokých škôl prinášame. Práve to čarovné slovíčko „príležitosť” je ich nosným pilierom. Budúci absolventi s vidinou práce vo svojom odbore sú tu ako na jednej lodi s predstaviteľmi spoločností, ktorí im predstavujú reálne možnosti a projekty z praxe. Znamenajú pre seba príležitosti navzájom. Mne, nielen ako členke IAESTE, ale aj ako študentke imponuje myšlienka sprostredkovať priamy kontakt medzi študentmi a zástupcami spoločností práve na univerzitnej pôde. Taktický špecifický ťah.


Partneri: