Online Career Fair

Online Career Fair

IAESTE Online Career Fair je najnovší projekt IAESTE Slovakia, ktorý predstavuje virtuálnu verziu známeho pracovného veľtrhu. Nakoľko tradičných Dní Príležitostí sa návštevníci môžu zúčastniť iba fyzicky, cieľom nového projektu je umožniť širšiu dostupnosť trhu práce študentom všetkých vysokých škôl prostredníctvom internetu na stránke onlinecareerfair.eu. Najbližšie sa virtuálny veľtrh bude konať od 3.11.2014 do 14.11.2014.

Online platforme sa svojimi rozmermi a dosahom podarilo prekročiť hranice Slovenskej Republiky a celkovo sa na chode tohto projektu v súčasnosti podieľa 12 európskych krajín, okrem Slovenska pribudla Česká Republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Macedónsko a Turecko s cieľom sprostredkovať priamy a bezprostredný kontakt firiem so študentmi a absolventmi, ktorí hľadajú prácu.

Pre koho sú určené?

Online veľtrh je určený na strane ponuky práce hlavne pre spoločnosti z technických oblastí ako informačné technológie, elektrotechnika, telekomunikácie, energetika, architektúra, chemický priemysel, automobilový priemysel a i., ale aj ekonomických oblastí ako bankovníctvo, finančníctvo, či audit. Cieľovou skupinou na strane dopytu po práci sú všetci uchádzači či už ako študenti, absolventi s praxou, bez praxe, zamestnaní aj nezamestnaní.

V čom spočívajú výhody online veľtrhu?

  • prívetivé prostredie pre užívateľov,
  • interaktívna komunikácia s návštevníkmi z 12-tich európskych krajín,
  • široká dostupnosť vďaka internetu,
  • rýchla komunikácia medzi potenciálnymi zamestnávateľmi a zamestnancami,
  • neobmedzený počet videoprezentácií spoločností,
  • možnosť diskusie v podobe textových správ

  • Objednať
Partneri: