Poradňa - Otázky návštevníkov spoločnostiam

O spoločnosti:

 • Kde vidíte vašu spoločnosť za 5 rokov?
 • Aká budúcnosť čaká toto odvetvie?
 • Čo považujete za najväčšie aktíva vašej spoločnosti?
 • Aké sú vaše nové produkty a plány pre budúci rast?
 • Ako hodnotíte svoju konkurenciu?
 • V čom je Vaša spoločnosť iná od ostatných?
 • Ak by som bol úspešný na pohovore, prečo by som mal pracovať práve pre Vašu spoločnosť?

História danej pozície:

 • Čo sa stalo s posledným zamestnancom, ktorý pracoval na tejto pozícii predtým?
 • Aké boli silné a slabé stránky zamestnanca, ktorý pracoval na tejto pozícii naposledy?

Oddelenie:

 • Aká je celková štruktúra spoločnosti a ako do nej zapadá/akú rolu v ňom hrá vaše oddelenie?
 • Aká je kariérna cesta vo vašom oddelení?
 • Aké sú najväčšie úspechy vášho oddelenia za posledné roky?
 • Aký je váš názor na vašu divíziu/oddelenie?
 • Máte v pláne rozširovať oddelenie o ďalšie pozície v horizonte 1 roka?

Pracovné povinnosti a úlohy:

 • Čo je podľa vás najdôležitejším aspektom tejto práce?
 • Popíšte osobnostný profil zamestnanca, ktorý sa hodí na danú pozíciu (napr. analytický typ, rád sa hrabe v číslach, pracuje samostatne, doťahuje veci vždy do konca,…)
 • Aké schopnosti si najviac ceníte na človeku, ktorý získa túto pozíciu?
 • Kam sa v rámci spoločnosti posunuli úspešní zamestnanci na tejto pozícii?
 • Mohli by ste opísať typický deň alebo týždeň zamestnanca pracujúceho na tejto pozícii?
 • Aký je typický zákazník, s ktorým by som komunikoval a stýkal sa?

Očakávania:

 • Aké sú okamžité výzvy po nástupe na danú pozíciu?
 • Aké sú vaše očakávania od môjho výkonu počas prvých 12 mesiacov?
 • Ako budem hodnotený a ako často?
 • Aké vybavenie dostanem pri danej pracovnej pozícií (napr. Mobil, auto, notebook, …)

Ďalší postup:

 • Aký je postup náborového procesu?
 • Ako dlho trvá? Čo všetko obsahuje?

Podľa odvetvia:

IT biznis

 • Aké oblečenie sa nosí do práce?
 • Som častejšie u klienta alebo vo firemnej kancelárii?
 • Mám v nej vlastné pracovné miesto alebo ho zdieľam s kolegami?
 • Aké vybavenie dostanem pri nástupe?
 • Ako často sa pracuje nadčas?
 • Aké benefity v oblasti vzdelávania poskytujete zamestnancom?

Privátne bankovníctvo:

 • Mám flexibilný pracovný čas?
 • Poskytujete príspevok na biznis oblečenie?

Audit a poradenstvo:

 • Ako sú kompenzované nadčasy?
 • Kedy začína auditová sezóna a aký režim majú zamestnanci počas leta?

Aké sú každodenné povinnosti v tejto práci?

 • Ako bude meraný môj výkon a ako často budem hodnotený?
 • Ako sú nastavené ciele pre moje hodnotenie? Do akej miery ich môžem sám ovplyvniť?
 • Kto bude môj nadriadený?
 • S kým budem tráviť väčšinu svojho pracovného času a kde?
 • Čo vidíte ako najväčšiu výzvu hneď po nástupe na túto pozíciu?
 • Prečo je táto pozícia voľná?
 • Čo sa stalo s človekom, ktorý pracoval na tejto pozícii?
 • Mal by mať kandidát na túto pozíciu nejakú špeciálnu zručnosť/vlastnosť?
 • Ako rýchlo potrebujete túto pozíciu obsadiť?

O spoločnosti:

 • Ako je oddelenie, do ktorého by som bol prijatý, vnímané zvyškom spoločnosti?
 • Aká je štruktúra spoločnosti?
 • Kedy sa odohrala posledná reštrukturalizácia spoločnosti a ako sa to dotklo oddelenia (do ktorého sa hlásim)?
 • Akým výzvam v súčasnosti spoločnosť čelí?
 • Aké tréningy a možnosti rozvoja poskytujete svojim zamestnancom?
 • Aké sú možnosti kariérneho rastu?
 • Aké sú možnosti práce v zahraničnej pobočke spoločnosti?
 • Ako spoločnosť oceňuje osobnostný a profesionálny rast?


Tento užitočný obsah čítate vďaka Jane Jakubíkovej zo spoločnosti ONXPO.


Partneri: