Poradňa - Pohovor

Pohovor

Najdôležitejšou časťou v procese získania zamestnania je úspešne prejsť pohovorom, či už priamo vo firme, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo v personálnej agentúre, ktorú si táto firma objednala na výberový proces. Preto je dôležité, aby ste príprave na pohovor venovali dostatok času.

Na pohovore vás čaká zväčša jeden, maximálne dvaja ľudia, väčšinou personalisti, záleží to však od zaužívaných praktík v spoločnosti. Ak máte z toho obavy, je dobré sa na počet a zloženie personalistov na pohovore opýtať už počas organizovania pohovoru. Všetko má svoje plusy aj mínusy. Ak s vami robí pohovor viac osôb, máte možnosť zapôsobiť na viacerých. Alebo aj nie. Ak však pohovor robí jediná osoba, hrozí, že ak nepresvedčíte ju, zostanú pre vás brány firmy, v ktorej chcete pracovať, zatvorené. Naopak, ak na ňu urobíte dojem, môže vás pretlačiť ďalej.

„V každej spoločnosti by mala robiť pohovor osoba na to poverená a zodpovedná. Ak s Vami robí pohovor človek na najvyššej pozícii, nemusí vedieť dostatok o vašej práci a jeho hodnotenie môže byť podmienené inými kritériami ako odbornými. Ak robíte pohovor s externým personalistom, môže na vás nájsť oveľa viac pozitív ako interný personalista. Interní personalisti sú väčšinou veľmi časovo obmedzení a nemajú dostatok priestoru na analyzovanie vašej osobnosti do takej miery ako externý personalista,“ hovorí Lenka Dúšková.

Ak ide o personálnu agentúru, najmä v druhom kole môže k externému personalistovi pribudnúť i priamo človek z firmy hľadajúcej zamestnanca. Vždy je lepšie, ak sa pohovoru zúčastní sám potenciálny priamy nadriadený, môžete tak jeden druhého „okukať“ a obaja viete, do čoho pôjdete v prípade, že sa vám podarí pracovné miesto získať.

Tradične trvá rozhovor hodinu. Zhruba trištvrte hodina je venovaná samotným otázkam personalistov či HR manažérov, 15 minút na tie vaše. Vaším cieľom je, aby ste sa počas tejto doby prezentovali v čo najlepšom svetle a obstáli v konkurencii, pretože druhú šancu už väčšinou nedostanete. Personalista má podobný zámer. Veď čím skôr si vyberie toho správneho na danú pozíciu, tým bude mať menej práce s ďalšími kandidátmi.

Ak robíte prvé kolo pohovoru v personálnej agentúre často sa nemusíte dozvedieť, o akú spoločnosť ide, len bližšie informácie o pozícii. „My robíme pohovory všeobecne a nechceme, aby sa kandidát štylizoval do konkrétnej pozície pre konkrétneho klienta,“ hovorí Strečková. Kandidát tak na pohovore o sebe prezradí viac, ako keby vedel presne, do akej firmy a na akú pozíciu sa hlási. V ďalších kolách však už viete presne, kam sa hlásite a vtedy personalisti chcú vedieť, či ste si o danej firme zistili potrebné informácie.


Tento užitočný obsah čítate vďaka Jane Jakubíkovej zo spoločnosti ONXPO.


Partneri: