Poradňa - Sebapoznávanie

Študovať, cestovať alebo pracovať?

Ak máte už štúdium úspešne za sebou a stále sa vám nechce opustiť študentský život a prejsť do toho pracovného, ujasnite si okolnosti a priority. „Závisí to od toho či viem prečo študujem, či mám dlhodobú predstavu ako štúdium využijem a kedy sa mi v mojom živote zhodnotí investície do štúdia, či ma baví a užívam si ho alebo trpím. Tiež či mám finančné prostriedky na to, aby som mohla dlhodobo študovať,“ pripomína Lenka Zelingrová.

„Niektorí mladí ľudia ďalej alebo zbytočne dlho študujú len preto, že nie sú rozhodnutí, aké povolanie by chceli v budúcnosti vykonávať. Toto treba riešiť prostredníctvom špecializovaného poradenstva alebo rozhovormi s rovesníkmi, ktorí už pracujú a sú spokojní s povolaním,“ myslí si Alena Dušatková. Čím skôr si zvyknete na pracovné návyky, tým jednoduchšie to pre vás na trhu práce bude.

Ak vám je po skončení školy jasné, že dosiahnuté vzdelanie vám k vašim plánom o budúcom povolaní nepomôže, pokračujte radšej v štúdiu, no vopred si ujasnite, čo chcete robiť a aký druh štúdia v akom odbore vám k tomu napomôže. „Záleží na tom, čo by takýto človek mal vykonávať za činnosť. Ak v odbore, kde využije vedomosti a zručnosti z dvoch vysokých škôl, tak to určite nie je na škodu. Ak ale v odbore, kde je oveľa viac dôležitá prax, je lepší kandidát, ktorý má jednu školu a 5 rokov praxe,“ vysvetľuje Lenka Zelingrová. Ak teda nechcete byť zrovna vedeckým pracovníkom, doktorandské štúdium či druhá vysoká škola vám bude vcelku nanič. „V pracovnej oblasti rozhoduje nielen kvalita dosiahnutého vzdelania, ale hlavne iné kompetencie. Druh, rozsah a dĺžka odbornej praxe, iná získaná kvalifikácia, obchodnícke zručnosti, manažérske zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, osobné vlastnosti a predpoklady pre danú pozíciu,“ dopĺňa Alena Dušatková.


Čo treba zvážiť?

  • Máte na ďalšie štúdium dostatok prostriedkov? Je vaša rodina alebo ste vy sám schopný financovať ďalšie štúdium? Ak máte už vlastný príjem, zvážte paralelnú prácu a štúdium.
  • Je pre vás pracovná kariéra natoľko dôležitá, že ste pripravený neustále sa vzdelávať? Ak áno, študujte a zvyšujte si kvalifikáciu pre konkrétne budúce povolanie.
  • Máte presné pracovné plány a predstavy o svojej kariére? Nie je čo váhať, treba si hľadať zamestnanie a začať pracovať.
  • Plánujete si svoje povolanie vo vedeckej oblasti? Najlepšie bude, ak budete hneď pokračovať v štúdiu.
  • Ste nerozhodný? Doprajte si čas na rozhodnutie o budúcom povolaní ďalším rokom či dvoma rokmi štúdia navyše, no popri tom sa snažte mať prácu, v ktorej získate ďalšie skúsenosti a prax.

Ak vám nevyhovuje ani jedno ani druhé, nechcete už strácať čas v prednáškových miestnostiach, ale ani ponoriť sa do víru pracovných povinností, zvoľte zlatú strednú cestu – zahraničie. Odísť do cudziny, zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, študovať alebo získať zamestnanie v obore, to áno. Splniť si túžbu utiecť od rodičov a vykonávať hocijakú i nekvalifikovanú prácu? Nie. „Pripravujete sa o možnosť nájsť si doma zamestnanie vo svojom odbore alebo iné, ktorému sa perspektívne chcete venovať,“ hovorí Alena Dušatková.

Pauza kratšia ako pol roka po skončení školy je v životopise akceptovateľná, samozrejme, ak preukážete, že ste len tak nezaháľali a po nej nasleduje súvislá šnúra zamestnaní. „Ak absolvent zbieral jahody, tak v CV mu to príliš nepomôže. Ak robil nejakú asistentskú pozíciu, má už túto cestu spojenú s praxou. Poznám veľa ľudí, ktorí odišli na rok a vrátili sa o 7 rokov,“ uzatvára Lenka Zelingrová.


Tento užitočný obsah čítate vďaka Jane Jakubíkovej zo spoločnosti ONXPO.


Partneri: