Poradňa - Životopis

Časti životopisu a formálna úprava

Časti životopisu

 • Hlavička - obsahuje kontaktné údaje na kandidáta: meno a priezvisko, adresa trvalého prípadne aj prechodného bydliska, telefonický kontakt – najlepšie mobil, emailová adresa. Uvádzať dátum narodenia, pohlavie, stav, je prežitkom z minulosti, ale nie je chybou, ak to uvediete. Počet detí, zamestnania rodičov či manželky však už naozaj vynechajte.
 • Vzdelanie - všetky ukončené vzdelania okrem základnej školy. Informácie uvádzajte od najčerstvejšie dosiahnutého vzdelania až po to najstaršie. Mali by obsahovať rok nástupu a rok ukončenie, oficiálny názov vzdelávacej inštitúcie a odbor, či špecializáciu, ktorú ste vyštudovali.
  Príklad:
  1999 – 2005 Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava, študijný odbor: obchod a marketing
  1994 – 1999 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Košice
 • Pracovné skúseností– zoznam vašich predchádzajúcich zamestnaní. Každé zamestnanie by malo obsahovať mesiac a rok nástupu a mesiac a rok ukončenia, spoločnosť, pre ktorú ste pracovali, názov pozície a v bodoch vypísané kľúčové povinnosti, ktoré by nemali presahovať menší odstavec (5-7 bodov). Ideálne je, ak ku každej pracovnej skúsenosti uvediete i dosiahnutý úspech. Zamestnania uvádzajte od posledného k tomu najstaršiemu. „V zásade sa CV nelíši podľa toho, do akej spoločnosti ho posielam, ale na akú pozíciu reagujem. Snažím sa teda v ňom vypichnúť a vylepšiť popis tej pozície, ktorou by som spĺňal požiadavky na výber,“ radí Lenka Dúšková. Práve názvom pozícií a náplni prác je venovanej najviac pozornosti zo strany recruiterov.
 • Absolvované tréningy, kurzy a školenia – uvádzajte rovnako ako pri vzdelaní rok, prípadne mesiac nástupu a ukončenia kurzu či školenia, oficiálny názov inštitúcie a názov kurzu. V prípade, že názov kurzu sám osebe nemá dostatočnú výpovednú hodnotu, je treba tieto informácie doplniť stručne o zameranie či obsah kurzu. Ak máte z kurzu certifikát, uveďte o aký certifikát ide a jeho kópiu pošlite spolu s životopisom. Je dobré uviesť aj školenia, ktoré ste získali u predchádzajúcich zamestnávateľov, i keď neboli ukončené žiadnym certifikátom.
 • Zručnosti – základné zručnosti, ktoré ste nadobudli a sú relevantné k pozícii, na ktorú sa hlásite. Nezabudnite k nim uviesť aj úroveň ich ovládania: základy, mierne pokročilý, pokročilý, expert. Ak máte na niektorú zručnosť certifikát, alebo ste absolvovali kurz, nezabudnite pripojiť aj túto informáciu. Najčastejšie uvádzané zručnosti bývajú: počítačové, jazykové či ekonomické.
 • Záujmy - uvádzajte ich heslovite. Ak máte záujmov veľa, snažte sa uviesť najmä tie, ktoré by mohli potvrdiť vaše osobnostné predpoklady na danú pozíciu. Ak sa napríklad vyžaduje na ponúkanú pozíciu kreativita, radšej uveďte spomedzi vašich záujmov fotografovanie či maľovanie ako to, že rád lyžujete.
 • Fotografia – mala by byť súčasťou CV iba v prípade, že ju zamestnávateľ vyžaduje.

Formálna úprava

„Formálna úprava životopisu je rovnako dôležitá ako napríklad úprava a formálne oblečenie kandidáta, ktorý príde na pohovor,“ myslí si Lenka Dúšková. Dajte si preto pozor, aby váš životopis zaujal v pozitívnom slova zmysle a dodržiavajte pri jeho písaní pár zásad:

 • Písmo - životopis by mal byť napísaný na bielom papieri čiernym písmom. Nepíšte životopis rukou, ani na písacom stroji, to už sa nerobí. Napíšte ho na počítači a vytlačte si ho. Určite si zálohujte aj wordovský dokument, pretože veľa zamestnávateľov vyžaduje zaslať CV mailom a nie poštou. Celý životopis musí byť písaný jedným typom a jednou farbou písma, veľkosť písma by nemala presahovať 14, môže sa líšiť len v názvoch častí, nie však v súvislom texte.
 • Prehľadnosť - CV musí byť prehľadné, aby človek, ktorý si ho prezerá vedel okamžite nájsť informáciu, ktorú sa chce dozvedieť. Využívajte na to odstavce, hrúbku písma či podčiarkovanie, nie však rozdielnu farbu písma. Odstavce by mali byť krátke a výstižné.
 • Rozsah – Snažte sa napísať svoje CV maximálne na dve strany. Ak máte veľa pracovných skúseností, kurzov či schopností, snažte sa uviesť len tie najdôležitejšie a relevantné pre danú pracovnú pozíciu, aby dĺžka CV neprekročila tri strany.
 • Gramatika – ak ste „odborníkom“ na gramatické chyby, dajte si svoje CV skontrolovať predtým, než ho pošlete niektorému zamestnávateľovi. „Recruiter si môže pomyslieť, že sa jedná o nekompetentného uchádzača a často krát jeho reakciu zamieta,“ tvrdí Lenka Dúšková.


Tento užitočný obsah čítate vďaka Jane Jakubíkovej zo spoločnosti ONXPO.


Partneri: