Poradňa - Životopis

Referencie

Zamestnávateľ vás môže požiadať, aby ste poskytli referencie od predošlých zamestnávateľov, majte ich preto pripravené v písomnej forme. Poskytnúť by ste mu ich mali na vyžiadanie, nie však automaticky bez jeho predošlej požiadavky.

Referencie by mali byť vo forme zoznamu mien dvoch - troch vašich posledných nadriadených spolu s kontaktnými údajmi, aby si v prípade záujmu zamestnávateľ vedel tieto referencie preveriť. Ideálne je, ak už od týchto nadriadených máte aj písomné vyjadrenie k vašim výkonom za obdobie, kedy ste pracovali pod ich vedením, ktoré potom môžete pripojiť k zasielanému životopisu alebo ich priniesť na pohovor.

„Nie je vhodné, aby kandidát uvádzal kontakt na referenčnú osobu, s ktorou v pracovných povinnostiach vôbec neprichádzal do styku, prípadne, ktorá by nevedela hodnotiť plnenie jeho úloh,“ hovorí Lenka Dúšková.

Ak odmietnete poskytnúť potenciálnemu zamestnávateľovi referencie, bude sa pýtať, prečo. A jediným pádnym dôvodom je, že ste mali doteraz iba jediného zamestnávateľa a u toho stále pracujete. Ak toto nie je ten dlvod, znižuje sa vaša dôveryhodnosť a ešte viac sa zvyšuje snaha zamestnávateľa „preklepnúť“ si vás.

Kvalitné personálne agentúry a zodpovední recruiteri si overujú referencie kandidáta, o ktorého majú záujem. Samozrejme, nemajú toľko kapacít overovať si všetkých kandidátov, ktorí sa zúčastňujú osobného pohovoru, preverujú si iba tých, ktorí postupujú do ďalšieho výberu.

Referencie zväčša iba potvrdia prvotný úsudok recruiterov o kandidátovi. Museli by od osoby uvedenej v referencii dostať veľmi negatívnu spätnú väzbu, aby to rozhodlo o zrušení uvažovanej ponuky práce pre kandidáta. Keď kandidát poskytne referencie bez problémov, koniec koncov aj sám verí, že sú bez problémov.


Tento užitočný obsah čítate vďaka Jane Jakubíkovej zo spoločnosti ONXPO.


Partneri: