Registrácia novej firmy

Registráciou sa firma zaradí do nášho IAESTE newsletteru. Bude informovaná o všetkých aktuálnych projektoch, ktoré organizujeme. Najmä ju oslovíme v súvislosti s účasťou na veľtrhu Dni Príležitostí a v katalógu Katalóg Job. Registrácia je bezplatná a zaberie len niekoľko sekúnd.

Každá firma, ktorá sa zúčastní veľtrhu pracovných príležitostí, dostane priestor na postavenie vlastného stánku slúžiaceho na prezentovanie sa študentom. Počet firiem prezentujúcich sa v jeden deň je z kapacitných a časových dôvodov obmedzený. Uprednostnení budú naši partneri a zaregistrované firmy.

Registrovať v novom objednávkovom systéme


Partneri: