FEI Dni Príležitostí v Bratislave

Dátum najbližšej výstavy

Miesto konania:

Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Doprava na miesto:

autobusy 30, 31, 32, 37, 39, 92, 192 zastávka ZOO
autobusy 28, 29 zastávka Botanická záhrada
električky 4, 5, 6, 9 zastávka Botanická záhrada

Mapa:


Zobraziť FEI Dni príležitosti v Bratislave na väčšej mape

Pracovný veľtrh iKariera Dni Príležitostí má už viac ako 20 ročnú históriu na pôde fakúlt STU, je pravideľne organizovaný 2 krát ročne s účasťou desiatok prestížnych technologických spoločností zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska. Hlavnými organizátormi veľtrhu je FEI STU a študentská organizácia IAESTE Slovakia.

Veľtrh sa koná na pôde fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI), ktorá je momentálne v spoločnej prevádzke* s fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT), v tesnej blízkosti sa nachádza fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI UK) a prírodovedecká fakulta (PriFUK). Každý veľtrh je sprevádzaný masívnou kampaňou zameranou na študentov a budúcich absolventov technických odborov, nie len na pôdach univerzít, ale aj v priľahlom vysokoškolskom meste Mlyny (cca 8000 študentov).

Účasť je spravidla vyššia ako 2000 študentov rôznych ročníkov. Spoločnosti majú možnosť sa prezentovať počas prezentácií, ktoré sú sprevádzané tombolou pre študentov.


*študenti FIIT majú v budove FEI časť výučby

Zamerania ktoré môžete na veľtrhu nájsť:

Informatika
Telekomunikácie/sieťové technológie
Elektroenergetika
Elektronika
Mechatronika
Automatizácia


Partneri: