FIIT Dni Príležitostí v Bratislave

Dátum najbližšej výstavy

Miesto konania:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2
812 19 Bratislava

Doprava na miesto:

autobusy 30, 31, 32, 37, 39, 92, 192 zastávka ZOO
autobusy 28, 29 zastávka Botanická záhrada
električky 4, 5, 6, 9 zastávka Botanická záhrada

Mapa:


Zobraziť FIIT Dni príležitosti v Bratislave na väčšej mape

Pracovný veľtrh iKariera Dni Príležitostí má už viac ako 20 ročnú históriu na pôde fakúlt STU, je pravideľne organizovaný 2 krát ročne s účasťou desiatok prestížnych technologických spoločností zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska. Hlavnými organizátormi veľtrhu je FEI STU a študentská organizácia IAESTE Slovakia.

Veľtrh sa koná na pôde fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT), ktorá je momentálne v spoločnej prevádzke* s fakultou elektrotechniky a informatiky (FEI), v tesnej blízkosti sa nachádza fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI UK) a prírodovedecká fakulta (PriFUK). Každý veľtrh je sprevádzaný masívnou kampaňou zameranou na študentov a budúcich absolventov technických odborov, nie len na pôdach univerzít, ale aj v priľahlom vysokoškolskom meste Mlyny (cca 8000 študentov).

Účasť je spravidla vyššia ako 2000 študentov rôznych ročníkov. Spoločnosti majú možnosť sa prezentovať počas prezentácií, ktoré sú sprevádzané tombolou pre študentov.


Zamerania ktoré môžete na veľtrhu nájsť:

Informatika
Telekomunikácie/sieťové technológie
Elektroenergetika
Elektronika
Mechatronika
Automatizácia


Partneri: