Dni Príležitostí: Žilina

Dátum výstavy

3.4.2019

Miesto konania:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina


Partneri: