Dni Príležitostí: Košice

Dátum výstavy

19.11.2019

Miesto konania:

Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach
Boženy Němcovej 7
042 00 Košice


Partneri: