Dni Príležitostí v Žiline

Dátum najbližšej výstavy

Miesto konania:

Veľtrh sa koná na dvoch miestach naraz:

Rektorát
Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Doprava na miesto:

trolejbusy číslo 4 a číslo 1 – zástavka Žilinská univerzita
trolejbus číslo 30 – zástavka univerzitná

Mapa: - Rektorát


Zobraziť iKariéra Dni príležitosti v Žiline na väčšej mape

Mapa: - Fakulta riadenia a informatiky


Zobraziť iKariéra Dni príležitosti v Žiline na väčšej mape

Dni príležitostí v Žiline sú dnes obľúbeným pracovným veľtrhom, ktorý má na pôde Žilinskej univerzity niekoľkoročnú tradíciu. Veľtrh organizovaný spravidla v jarnom období je na akademickej pôde v Žiline veľmi populárny a úspešný, čo nás viedlo k organizácií veľtrhu taktiež v jesennom období tohto roku, špeciálne v priestoroch fakulty riadenia a informatiky.

Počas Dní príležitostí sú stánky nadnárodných spoločností oslovené študentami všetkých technických odborov. Spoločnosti majú taktiež k dispozícii prednáškovú miestnosť, kde o svojej činnosti a ponukách môžu informovať väčšie množstvo študentov. Prednášky sú obvykle sprevádzané tombolou s prestížnymi cenami. Veľtrhu pravidelne predchádza niekoľkotýždňová kampaň, ktorá taktiež vedie k tomu, že Dni príležitostí v Žiline každoročne navštívia tisícky mladých ľudí.

Zamerania ktoré môžete na veľtrhu nájsť:

Informatika
Telekomunikácie/sieťové technológie
Elektroenergetika
Elektronika
Mechatronika
Automatizácia


Partneri: