Dni Príležitostí v Žiline

Dátum najbližšej výstavy

21.-22.11.2017

Miesto konania:

Veľtrh sa koná na dvoch miestach naraz:

Rektorát
Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Doprava na miesto:

trolejbusy číslo 4 a číslo 1 – zástavka Žilinská univerzita
trolejbus číslo 30 – zástavka univerzitná

Mapa: - Rektorát


Zobraziť iKariéra Dni príležitosti v Žiline na väčšej mape

Mapa: - Fakulta riadenia a informatiky


Zobraziť iKariéra Dni príležitosti v Žiline na väčšej mape

21. november 2017 Žilina - Rektorát

Zúčastnené spoločnosti - 9

Accenture
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o
ESET, spol. s r.o.
Martes, s.r.o.
Miba Sinter Slovakia s.r.o.
PosAm, spol. s r.o.
Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
Siemens Healthcare s r o
Siemens s.r.o.

Dni príležitostí v Žiline sú dnes obľúbeným pracovným veľtrhom, ktorý má na pôde Žilinskej univerzity niekoľkoročnú tradíciu. Veľtrh organizovaný spravidla v jarnom období je na akademickej pôde v Žiline veľmi populárny a úspešný, čo nás viedlo k organizácií veľtrhu taktiež v jesennom období tohto roku, špeciálne v priestoroch fakulty riadenia a informatiky.

Počas Dní príležitostí sú stánky nadnárodných spoločností oslovené študentami všetkých technických odborov. Spoločnosti majú taktiež k dispozícii prednáškovú miestnosť, kde o svojej činnosti a ponukách môžu informovať väčšie množstvo študentov. Prednášky sú obvykle sprevádzané tombolou s prestížnymi cenami. Veľtrhu pravidelne predchádza niekoľkotýždňová kampaň, ktorá taktiež vedie k tomu, že Dni príležitostí v Žiline každoročne navštívia tisícky mladých ľudí.

Zamerania ktoré môžete na veľtrhu nájsť:

Informatika
Telekomunikácie/sieťové technológie
Elektroenergetika
Elektronika
Mechatronika
Automatizácia


Partneri: